Tande gard – en av de eldste bosettinger i Oppdalsbygda

I 2005 ble det foretatt en større utbygging av garden, med bl.a en stor driftsbygning. Eksteriøremessig er denne modell fra gammel byggeskikk i Oppdal, interiørmessig er den et moderne pionerprosjekt for fullforing av sau.

I løpet av de siste åtte prene er garden tilført 15 hus. De fleste er gamle hus som er restaurert, når de siste restureringsarbeidene er fullført i løpet av 2012, vi garden fremstå som et klassisk lang – tun i gammel byggeskikk fra Oppdal.

Les mer om Tande Gard her.