Fjøs med klokketårn fra Bjerkaker gård i Oppdal

Tilbygg og restaurering av fjøs på Bjerkaker gård i Oppdal. Tilbygget er kledd med gammel solbrunet panel og fjøset er nå dimensjonert for ca 120 vinterfora søyer pluss stall for to hester.