Oppdal 954U1855

Da restaureringen av gården Bjerkaker fra 1886, beliggende i Oppdal tok til i 1986 hadde gården 6 hus. I dag er alle hus, bortsett fra en gammel låve, restaurert og gården er tilført 10 gamle nyrestaurerte hus og representerer nå et klassisk langtun i sør-trøndersk byggeskikk.

Kvalifikasjoner

Publisert

19. februar 2018