Vikingmuseet, Lofoten

Vikingmuseet, Lofoten

Vikingmuseet, Lofoten Olav Solberg AS hadde totalentreprise på råbygg og innvendige vegger. Arbeidet utført i 1994....
Oppdalsporten

Oppdalsporten

Oppdalsporten Olav Solberg AS bygde Oppdalsporten i 1999 . Bygget har vært påbygd og restaurert flere ganger. I dag inneholder bygget kro, kiosk og selskapslokaler....
Oppdal Alpintun

Oppdal Alpintun

Oppdal Alpintun Olav Solberg AS har stått for restaureringen av 64 leiligheter i...
Kongsvoll Fjellstue

Kongsvoll Fjellstue

Kongsvoll Fjellstue Olav Solberg AS har stått for utbedringer og vedlikehold ved Kongsvoll Fjellstue i flere tiår....
Oppdal Nye Idrettshall

Oppdal Nye Idrettshall

Oppdal Nye Idrettshall Oppdal Nye Idrettshall stod ferdig høsten 2019. Olav Solberg AS utførte betongarbeider, samt innvendig tømmer- og snekkerarbeid for Næringsbygg AS i Trondheim....