Åpenhetsloven

Vårt selskap er underlagt Åpenhetsloven.

Loven har til hensikt å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og tjenestelevering. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber med dette.

Åpenhetsloven gir allmennheten rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ønsker du slik informasjon, kan du sende en skriftlig forespørsel til post@olavsolberg.no

Vi vil som hovedregel besvare skriftlige forespørsler innen tre uker etter mottak.