TØMMER- OG SNEKKERARBEIDER

– flid i generasjoner

Vårt firma har lang tradisjon i å utføre tømmer- og snekkerarbeid. Vi har erfaring med så vel gamle byggetradisjoner som moderne. 

Våre medarbeidere er allsidige innen tømmer- og snekkerarbeid. Vi har spesialister innen restaurering og rehabilitering av gamle bygg. 

Vi har tett samarbeider med arkitekter som behersker både gammel og ny byggeskikk..

Vi samarbeider og med firma som produserer handlaft.