BYGGLEDELSE/BYGGHERREOMBUD

Boligbygg og hytter, næringsbygg – industribygg og driftsbygninger i landbruket
  1. Omgjøring og tilbygg Oppdalsporten
  2. Drivdalen barnehage
  3. Driftsbygning for Siren og Geir Stensheim
  4. Driftsbygning Ingrid og Erik Ola Loe
  5. Nybygg Oppdal møbelsenter