Rådgivning og befaring

Kostnadsoverslag for privat og offentlig byggevirksomhet.

 

Rådgivning når det gjelder byggeskikk og plassering av bygninger i landskap.