Oppdalsporten i Oppdal kommune satt opp 1998-2000

Publisert

Trafikkanlegg bestående av : veikro, butikk, bensinstasjon, caravan plass og motell.’

Utført i totalentreprise